Bolkestein bekeerd?

Was het niet de Amerikaanse president Truman die ooit zei: als de kiezer de keuze heeft tussen een echte conservatief en iemand die uit pragmatische overwegingen een conservatief standpunt imiteert, zal hij altijd het merkartikel nemen? Christen-democraten kunnen Bolkesteins plotelinge omarming van het christendom, een aantal weken geleden in deze krant, dan ook niet helemaal serieus nemen.

Minister Hirsch Ballin, de 'mister normen en waarden' van het CDA, gaf daar vanmorgen nog eens blijk van. Bij de presentatie van het boek Goed en kwaad in de samenleving, vindplaatsen van publieke moraal, een uitgave van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (KRKS), liet de bewindsman weten dat het pleidooi “ongeloofwaardig en ongerijmd” klinkt uit de mond van de liberale voorman. “Er is bij de persoon Bolkestein geen sprake van een waarachtige bekering, maar van een bekering die is ingegeven door nuttigheidsoverwegingen”, zei de CDA-minister.

Bolkesteins pleidooi staat bovendien haaks op de ideologie van de liberalen, betoogde de rooms-katholieke minister. “Met de aanvaarding van het christelijk geloof zou het liberalisme in strijd raken met zichzelf en daarmee zichzelf aan de kant zetten.” Als de VVD-leider consequent is, moet hij volgens Hirsch Ballin lid worden van een christelijke partij. (KV)

    • Kees Versteegh