Beter meten van geluid op Schiphol

AMSTERDAM, 20 APRIL. Minister Alders (VROM) heeft vanmorgen op Schiphol een geluidmeetsysteem in gebruik gesteld. Met twintig microfoons wordt voortaan de werkelijke geluidsbelasting door vliegverkeer gemeten voor de omgeving van de luchthaven.

Het Noise Monitoring System, beheerd door de nv. Luchthaven Schiphol, volgt het overkomend vliegverkeer “op strategische plaatsen” in de gemeenten rond de luchthaven. Tot nog toe werd de geluidsbelasting becijferd met gegevens van de Rijksluchtvaartdienst en de luchtvaartmaatschappijen.

Uit een onderzoek van de Amsterdamse milieudienst Omegam is onlangs gebleken dat de werkelijke geluidshinder rond Schiphol hoger zou liggen dan de becijferde. Bij dat onderzoek waren twee meetposten gebruikt.

Voor Schiphol is het systeem van belang omdat op deze manier het effect van geluidbeperkende maatregelen direct kunnen worden gemeten. In 1993 hebben meer dan 45.000 mensen over vliegverkeer geklaagd bij de commissie geluidhinder Schiphol.