Ambtenaren wanhopig om 'regelwoede'

ROTTERDAM, 20 APRIL. Een nieuwe regelwoede beheerst het ministerie van onderwijs. “Onduidelijkheid en regeltechnische chaos” drijven de gemeentelijke onderwijsambtenaren inmiddels “tot wanhoop”. In strijd met het officiele dereguleringsbeleid wordt er de laatste weken een enorme vloed van regelgeving over de scholen en schoolbesturen uitgestort. Dit schrijft de Landelijke vereniging van Beleidsadviseurs Onderwijs (LVBO) in een brief aan minister Ritzen (onderwijs).

In de LVBO zijn ongeveer 270 gemeentelijke onderwijsambtenaren georganiseerd. Volgens bestuurslid E. de Jong - van Meteren, onderwijsambtenaar in Zaltbommel, hebben scholen en schoolbesturen de afgelopen maanden te maken gekregen met ongeveer twintig nieuwe maatregelen voor het personeelsbeleid, sommige van zo'n dertig bladzijden.

Ook de instelling van nieuwe fondsen - zoals het Vervangingsfonds, het Noodfonds, en het Bedrijfsgezondheidsfonds - levert volgens De Jong een enorme werklast en formulierenstroom op. “Al die aanvragen moeten weer gecontroleerd worden door accountants, die er vaak ook niks van snappen. Die staan dan weer met duizend-en-een vragen bij de onderwijsambtenaren en de schoolbesturen op de stoep. Dat kost allemaal verschrikkelijk veel tijd.”

Volgens de LVBO is het onmogelijk alle regelgeving op tijd uit te voeren. “Eén verkeerd ingevuld hokje heeft al tot gevolg dat de aanvraag wordt vernietigd”, aldus De Jong. Volgens haar zijn bij de bond verschillende gevallen bekend van ambtenaren die thuis zitten omdat ze er niet meer tegen kunnen.

Een woordvoerder van het ministerie van onderwijs bevestigt dat er inderdaad sprake is van “een lichte stijging” in regelgeving. Het ministerie heeft zich nu voorgenomen voortaan alleen nog maar regels naar een school te sturen als die voor het betreffende schooltype relevant zijn. Nu gaan alle regels naar alle schoolbesturen. “Dan hebben ze in ieder geval niet meer het gevoel dat ze zo worden overladen”, aldus de woordvoerder.