Advies aan Maij-Weggen: 'Twee miljard meer nodig voor infrastructuur'

DEN HAAG, 20 APRIL. De overheid moet twee miljard gulden extra investeren in de infrastructuur voor het stads- en streekvervoer, zoals vrije busbanen. Alleen dan kunnen de subsidies voor dit vervoer omlaag.

Dit zegt de zogeheten commissie-De Boer in een vanmorgen aan minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) aangeboden advies over de toekomst van het stads- en streekvervoer. In plaats van de 1,3 miljard gulden die nu tot het jaar 2000 voor de infrastructuur zijn uitgetrokken, is 3 miljard nodig.

De commissie onder leiding van de Drentse commissaris van de koningin M. de Boer is vorig jaar door Maij-Weggen in het leven geroepen. De minister wilde weten of het stads- en streekvervoer in staat zal zijn in het jaar 2000 voor de helft kostendekkend te zijn, zoals het kabinet wil. Nu varieert die kostendekkendheid nog van 25 procent voor het stadsvervoer tot 40 procent voor het streekvervoer.

De commissie-De Boer meent dat dit alleen onder een aantal stringente voorwaarden mogelijk is. Zo mag er de komende jaren slechts sprake zijn van 'gematigde' verhogingen van de prijs van de strippenkaart, omdat anders een aantal reizigers bus, metro en tram de rug toekeert. Dit is de afgelopen jaren al gebleken. Verder moeten er zo weinig mogelijk slecht bezette lijnen verdwijnen, mag er niet meer worden bezuinigd op de subsidies voor het stads- en streekvervoer en dient de infrastructuur zo snel mogelijk te worden uitgebreid. Alleen een sneller openbaar vervoer kan volgens de commissie-De Boer een reële concurrent van de auto worden.

Als aan al deze voorwaarden is voldaan kan het vervoer per bus, tram en metro groeien en de sociale functie bewaard blijven, aldus de commissie-De Boer. De extra investering van 2 miljard in de infrastructuur moet zichzelf vanaf het jaar 2005 terugverdienen.

Minister Maij-Weggen noemde het advies een “zeer belangrijke boodschap voor mijn opvolger”. Zij zei zich de afgelopen jaren in het kabinet steeds te hebben verzet tegen extra bezuinigingen op de subsidies voor het stads- en streekvervoer. Dit voorjaar heeft het kabinet het ministerie van verkeer en waterstaat voor de derde achtereenvolgende keer bezuinigingen op deze subsidies opgelegd. Maij-Weggen zei vanmorgen deze in afwachting van het advies van de commissie-De Boer elders op de begroting te hebben “geparkeerd”. “Ik had vorig jaar al het gevoel: zo gaat het de verkeerde kant op.”