Wachtlijsten voor tehuizen worden snel korter

AMSTERDAM, 19 APRIL. De vraag naar zorg in verpleeg- en bejaardenhuizen neemt veel sterker af dan de meest recente statistieken aangeven. De wachtlijsten worden korter en er ontstaat onderbezetting. De vraag naar andere diensten van deze instellingen, zoals kort verblijf, dagopvang en maaltijden aan huis, nemen daarentegen toe. Dit zei A. Schrijvers van de Universiteit Utrecht vandaag op een congres in Amsterdam. Volgens Schijvers wonen veel ouderen vooral in bejaardentehuizen vanwege de sociale contacten en de veiligheid. Bijna de helft van de bewoners heeft dagelijks slechts twintig tot veertig minuten zorg nodig.