VS plaatsen eerste Patriots in Zuid-Korea

SEOUL, 19 APRIL. De aankomst van de eerste veertig Amerikaanse Patriot-raketten in de Zuidkoreaanse havenstad Pusan heeft vanmorgen geleid tot hevige protesten in de provinciestad Kwangju. Naar schatting tweehonderd studenten bestormden vanmorgen het Amerikaanse cultureel centrum.

De protesten vallen samen met het bezoek van de Amerikaanse minister van defensie William Perry vandaag aan Zuid-Korea. Perry is in Zuid-Korea voor overleg over militaire reacties op de atoomdreiging uit het stalinistische buurland Noord-Korea. De Patriot-raketten _ in totaal zullen er 200 worden geplaatst _ moeten Seoul beschermen tegen mogelijke Noordkoreaanse luchtaanvallen.

De studenten vrezen dat het bezoek van Perry en de plaatsing van de Patriot-raketten de spanningen in de regio alleen maar vergroten. Een standpunt dat wordt gedeeld door twintig Zuidkoreaanse dissidenten, die vanmorgen een protestbrief aanboden bij de Amerikaanse ambassade in Seoul. Daarin noemen ze Perry “een handelsvertegenwoordiger van de Amerikaanse defensie-industrie”. Ze zeggen dat Washington er alleen op uit is nog meer wapens aan Zuid-Korea te slijten.

De Noordkoreaanse regering beschouwt de stationering van de Patriot-raketten als “een oorlogshandeling”. President Kim Il Sung zei vrijdag tegen Westerse journalisten dat zijn land niet “de wens noch de noodzaak noch de mogelijkheid heeft” om nuclaire wapens te produceren. “We zullen nooit beschikken over atoomwapens. Dat beloof ik u. Tegen wie zouden we ze moeten gebruiken?”, verklaarde de president, die vrijwel nooit buitenlandse journalisten ontvangt, maar ter gelegenheid van zijn 82ste verhaardag een uitzondering maakte. Perry toonde zich tijdens een tussenlanding in Alaska sceptisch over de Noordkoreaanse vredesboodschap. Hij vroeg zich af waarom Pyongyang dan blijft weigeren haar nucleaire installaties aan internationale inspectie te onderwerpen. De Verenigde Staten hebben eerder bij de Verenigde Naties aangedrongen op economische sancties tegen Noordkorea zolang inspecteurs van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) geen toegang krijgen. Volgens Washington beschikt Pyongyang al over een of twee atoomwapens en is het land volop bezig met uitbreiding van het nucleair arsenaal.

De Amerikaanse minister van defensie zou aanvankelijk zondag al in Seoul zijn aangekomen. De reis moest worden uitgesteld omdat Perry aanwezig wilde zijn bij het begin van het militair onderzoek naar het neerhalen van een geallieerde helikopter in Noord-Irak, een van de grootste Amerikaanse militaire blunders in jaren. Ook voerde hij afgelopen weekend nog overleg met de belangrijkste veiligheidsadviseur van president Clinton over de situatie in Bosnie.

Perry's voornaamste gesprekspartners in Seoul zijn president Kim Young Sam, minister van defensie Rhee Byong Tae, minister van buitenlandse zaken Han Sung-joo en generaal Garv Luck, commandant van de 37.000 man aan Amerikaanse troepen in Zuidkorea. Amerikaanse legerwoordvoerders verwachten dat er in elk geval afspraken zullen worden gemaakt over 'Team Spirit', de jaarlijkse gezamenlijke Zuidkoreaans-Amerikaanse legeroefening. Eerder hadden beide landen aangekondigd dat die oefening zou worden uitgesteld als Noord-Korea zou meewerken aan inspectie van de nucleaire installaties.

Het Koreaanse schiereiland is sinds 1945 in twee landen verdeeld, het communistisch noorden en het pro-Westerse zuiden. Noordkorea viel in 1950 het buurland binnen, wat leidde tot de driejarige Koreaanse oorlog. Formeel zijn de landen nog steeds in oorlog, omdat er nooit een vredesverdrag gesloten is. (Reuter, AP, AFP)