Volker Stevin geeft convertible uit

Het bouwconcern Volker Stevin geeft 75 miljoen gulden aan converteerbare achtergestelde obligaties uit.

De lening draagt een rente van 5,25 procent, de uitgifte geschiedt tegen 100 procent. De stukken kunnen worden ingewisseld tegen certificaten van gewone aandelen tegen 100 gulden per certificaat. De aandelen sloten gisteren op de beurs op een koers van 89 gulden. Inschrijving is mogelijk van 19 tot 25 april 15.00 uur. De lening loopt tot uiterlijk 19 mei 2002. Met ingang van 1 juni 1998 is de lening vervroegd aflosbaar op voorwaarde dat de slotkoers van de certificaten op de Amsterdamse beurs gedurende 30 opeenvolgende beursdagen ten minste 130 procent van de dan geldende conversiekoers heeft bedragen. De obligaties kunnen met ingang van 1 oktober 1994 gedurende de hele verdere looptijd in certificaten worden omgewisseld tegen conversiekoers. Storting dient te geschieden op 19 mei.