Ter Beek: VN moet in Joegoslavië blijven

DEN HAAG, 19 APRIL. Minister Ter Beek (defensie) wil dat de Nederlandse VN-troepen in het voormalige Joegoslavië blijven, ondanks de toename van het Servische geweld in het 'veilige gebied' Gorazde. Dat heeft hij gisteren gezegd tijdens een debat over de dienstplicht in Utrecht.

Vrijdagmiddag komen de vaste commissies van Buitenlandse Zaken en Defensie in de Tweede Kamer bijeen om met de ministers Kooijmans (buitenlandse zaken) en Ter Beek van gedachten te wisselen over de nieuw onstane situatie in Gorazde, waarbij een van de zes door de VN aangewezen 'veilige gebieden' niet langer veilig is.

De leden van de grote fracties in de Tweede Kamer willen een spoeddebat en komen daarvoor van hun verkiezingstournees terug. Zij wijzen op de verslechterende situatie, maar nemen er genoegen mee dat het debat pas vrijdagmiddag wordt gehouden omdat minister Kooijmans samen met premier Lubbers op reis is naar Roemenië en Bulgarije.

VVD en PvdA zijn er voorstander van dat de internationale gemeenschap krachtige maatregelen neemt om de opmars van de Bosnische Serviërs in Gorazde te keren. Het CDA vraagt zich af of dat met luchtaanvallen mogelijk is. Eerst wil deze partij van de regering weten hoe zij de situatie na de toename van het geweld ziet en wat de positie is van de Nederlandse troepen in Bosnië na het Servische offensief.

In het voormalige Joegoslavië zijn een kleine tweeduizend Nederlandse militairen actief. Voor de kust van het land en vanuit Italië zijn nog eens zevenhonderd Nederlandse militairen ingezet om toe te zien op schendingen van het luchtruim en handhaving van het handelsembargo. De Nederlandse militairen in het 'veilige gebied' Srebrenica, in de bevoorradingsplaats Lukavac, op het vliegveld van Tuzla en van het transportbataljon bij Vitez verkeren niet in gevaar, aldus een woordvoerder van Defensie vanochtend. Overste Vermeulen van het 'Dutchbat' voert met Bosnische Serviërs overleg hoe transporten naar Srebrenica weer op gang kunnen komen. Dat contact was enkele dagen verbroken.