Tandarts moet gebit vaker 'mooi' maken

NIJMEGEN, 19 APRIL. Een toenemend aantal mensen laat cosmetische behandelingen aan het gebit uitvoeren. De tandartsen zijn hierdoor meer tijd kwijt aan het vervangen van bijvoorbeeld amalgaan- door mooiere composietvullingen en houden daardoor minder tijd over voor andere, langdurige behandelingen.

Dit concludeert W. Willemsen in een onderzoek dat hij onder 2.500 mensen heeft gehouden. Willemsen hoopt volgende week aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op zijn onderzoek te promoveren.

Uit het onderzoek blijkt dat twintig procent van de ondervraagden de oude metalen amalgaam-vullingen heeft laten vervangen door vullingen van witte composiet of porcelein. Tien procent liet een cosmetische behandeling aan de voortanden doen. Ruim eenderde van de mensen met een prothese is daarmee bij de tandarts geweest de afgelopen acht jaar.

De onderzoeker heeft uit de uitkomsten van de enquête een landelijk beeld afgeleid. Hij voorspelt dat, bij een gelijkblijvend aantal tandartsen, de situatie van het gebit van sommige mensen vooruit zal gaan, maar dat de situatie landelijk gezien achteruit zal gaan. Dat komt doordat de tandartsen te weinig tijd hebben om tijdrovende behandelingen uit te voeren en daardoor sneller geneigd zullen zijn tanden en kiezen te trekken. Willemsen adviseert het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen fors uit te breiden. (ANP)