STELLINGEN

Het klassieke kledingvoorschrift op een uitnodigingskaart kan beter vervangen worden door de opmerking 'no smoking'.

L.P.S. Stassen, Universiteit Utrecht

De toename van het aantal aanmeldingen op politiescholen is rechtevenredig met de toename van de werkloosheid.

G. Boas, Rijksuniversiteit Limburg

Met humor zullen ouderen er eerder in slagen een brug te slaan naar andere generaties dan door zich te laten voorstaan op hun lange maatschappelijke ervaring.

C.M. Megens, Rijksuniversiteit Groningen

Vanwege het verschil in partnerkeuzemogelijkheden kunnen de uitspraken 'van trouwen komt rouwen' en 'van fusie komt ruzie' niet over één kam worden geschoren.

H.G. Bijker, Erasmus Universiteit Rotterdam

De aanblik van Nederland bij de aankomst in Hoek van Holland zal het enthousiasme van de Engelsen over de Europese Unie zeker niet vergroten.

R.J. Stolker, Universiteit Utrecht

Pijnbestrijding zonder wetenschappelijke fundering zou net zo uitgestorven moeten zijn als dinosaurussen, maar modeverschijnselen houden zich daar niet aan.

A.C.M. Vervest, Universiteit Utrecht