Personalia

E.H. Wellenstein (44) wordt benoemd tot directeur-generaal economie en financiën van het ministerie van defensie. Hij volgt J.C. Kombrink op die wethouder is geworden in Rotterdam. De ministerraad is met de benoeming akkoord gegaan.

Wellenstein is sinds maart 1992 directeur handelspolitiek van het directoraat-generaal buitenlandse economische betrekkingen van het ministerie van economische zaken. Daarvoor was hij bij Economische Zaken werkzaam als directeur Europa.