Oppositie Aruba wil meewerken aan crisiskabinet

ROTTERDAM, 19 APRIL. Op Aruba zal mogelijk een 'crisiskabinet' worden gevormd, dat een aantal noodmaatregelen op financieel-economisch terrein neemt en nieuwe verkiezingen uitschrijft. Oppositieleider H. Eman verklaarde zich gisteren bereid die mogelijkheid samen met de MEP van premier N. Oduber te bestuderen.

Zondagavond maakte Oduber bekend dat zijn tweede kabinet is gevallen en dat hij nu zo snel mogelijk met Eman, fractieleider van de Arubaanse Volkspartij (AVP) de mogelijkheid van een brede coalitie wil verkennen. Oduber verklaarde geen vertrouwen meer te hebben in zijn twee kleine coalitiepartners PPA en ADN, die elk één zetel in het kabinet hadden. Het tweede kabinet-Oduber, dat slechts de steun had van 11 van de 21 zetels in het parlement, heeft het ruim een jaar uitgehouden. De MEP en de AVP hebben samen 18 zetels.

Eman zei in een telefoongesprek met deze krant dat hij vervroegde verkiezingen als eis stelt voor een eventuele samenwerking met Oduber. Een brede coalitie van de twee grote partijen die de hele parlementaire rit zou uitzitten tot de verkiezingen in 1997 acht hij “een gepasseerd station”.

Na de afspraken die beide politici in oktober vorig jaar met de Nederlandse regering hadden gemaakt, werd zo'n kabinet van MEP en AVP nog wel overwogen. Maar Oduber kreeg daarvoor in oktober onvoldoende steun van zijn partij en koos toen voor doorregeren met zijn twee kleine coalitiepartners.

Zondag viel het kabinet echter uiteen. Meningsverschillen over het financieel-economisch beleid, vooral een scherpe bezuinigingsronde voor de overheid, waren daarvan de oorzaak. Politieke waarnemers in Oranjestad menen dat de aanleiding voor de kabinetscrisis een ruzie was over het ontslag van de directeur van een woningbouwvereniging, gekoppeld aan de voorgenomen benoeming in die functie van een aanstaande schoonzoon van de ADN-parlementslid Charo Kelly.

Als het sociaal plan van zijn AVP in grote lijnen wordt uitgevoerd wil oppositieleider Eman na vervroegde verkiezingen eventueel samen met de MEP van premier Oduber regeringsverantwoordelijkheid dragen. De hoofdlijn van het sociaal plan is een eerlijker verdeling van de inkomens op Aruba, “het rijkste land in de Caraïbische regio”. De uitkeringen voor gepensioneerden en bijstandsgerechtigden moeten volgens het plan omhoog en de overheid drastisch afgeslankt. Eman noemde gisteren een aantal van 1.500 tot 2.000 ambtenaren dat naar het particuliere bedrijfsleven zou moeten overstappen. Veel bedrijven zitten om arbeidskrachten te springen. Verder wil Eman dat de overheid met een plan komt om het grote woningtekort op het eiland in te lopen, door een versnelde uitgifte van bouwterreinen.

Bij de mogelijke vorming van een tijdelijk crisiskabinet zal de AVP zich soepel opstellen, aldus Eman, die niet het premierschap opeist hoewel zijn partij in stemmenaantal iets groter is dan die van Oduber. “Dat komt pas aan de orde als de Arubaanse kiezers opnieuw hebben gesproken en we weten hoe de krachtsverhoudingen liggen.”

Oduber betreurde zondagavond dat zijn tweede kabinet weinig vooruitgang heeft geboekt bij de financiële en bestuurlijke reorganisatie. “De huidige coalitie heeft nooit rust en stabiliteit gekend, er is altijd een gebrek aan samenwerking geweest.” Eerder had hij zich kritisch uitgelaten over de 'patronagepolitiek' van de kleine partijen: het benoemen van vriendjes in overheids- of semi-overheidsfuncties. “We hebben fouten gemaakt en die moeten nu worden hersteld”, zei hij in november in een interview met deze krant. “Er zijn te veel ambtenaren benoemd en in een korte tijd zijn er te veel belastingverplichtingen doorgevoerd.”