Opnieuw gonst de naam Lubbers

Maken ze onderdeel uit van een uitgekiende partijpolitieke strategie of gaat het om spontane ontboezemingen? In elk geval zijn dezer dagen in Brussel weer signalen op te vangen dat premier Lubbers wel degelijk de uitgesproken favoriet is om de Fransman Jacques Delors op te volgen als voorzitter van de Europese commissie. Daarover moeten de regeringsleiders van de twaalf lidstaten van de Europese Unie (onder wie Lubbers zelf dus) in juni beslissen tijdens hun top op het Griekse eiland Korfoe.

Volgens een Nederlandse diplomatieke bron klopt het bericht in de Britse krant The Guardian dat de Duitse kanselier Kohl en de Franse president Mitterrand de Belgische premier Jean-Luc Dehaene hebben gepolst voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Maar volgens dezelfde bron slaat The Guardian de plan faliekant mis door te stellen dat Kohl en Mitterrand Lubbers niet zien zitten als commissie-voorzitter.

Volgens hardnekkige geruchten zou Kohl niet zijn vergeten dat Lubbers zich indertijd negatief uitliet over de Duitse eenwording. En Mitterrand zou de Nederlandse premier nog steeds nadragen dat hij bij de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht te toegeeflijk zou zijn geweest in de richting van het Vereningd Koninkrijk. Daardoor zou Lubbers zijn, totdusver door hemzelf nog steeds ontkende kandidatuur wel kunnen vergeten.

Mis, helemaal mis, wordt nu met grote stelligheid in Brussel opgemerkt. Dat Kohl en Mitterrand Deheane hebben gevraagd, komt niet voort uit onvrede over Lubbers, maar uit onzekerheid over Lubbers. Wil hij het wel of wil hij het niet? Kan Nederland hem missen of niet? Kan het CDA eigenlijk wel zonder Lubbers? Dat soort vragen leeft kennelijk ook in de hoofdsteden van de twee belangrijkste lidstaten van de Europese Unie. Als Bonn en Parijs zich gezamenlijk achter iets of iemand scharen, dan gebeurt het ook. Dus ziet het jongste scenario er als volgt uit: Kohl en Mitterrand opteren voor Lubbers. Als Lubbers 'ja' zegt, heeft hij de baan. Maar om te voorkomen dat straks plotseling iedereen op Korfoe met lege handen staat, indien Lubbers toch 'nee' zegt, hebben Kohl en Mitterrand Dehaene aangezocht als reserve.

En Sir Leon Brittan dan, de Britse kandidaat, namens de regering in Londen zo opvallend naar voren geschoven? “De meest waarschijnlijke nieuwe voorzitter van de Europese Commissie”, zo werd hij onlangs op toernee in Australië voorgesteld. Maar in Brussel wordt die kans een stuk minder groot geacht. Voor de meesten blijft hij een aimabele outsider, die niet echt een kans maakt. (WB)

    • Mark Kranenburg
    • Kees van der Malen
    • Wim Brummelman