Navo rekent toch nog op partnerschap Moskou

BRUSSEL, 19 APRIL. De NAVO is er vast van overtuigd dat Rusland het Partnership for Peace-programma zal tekenen, ondanks bezwaren die daartegen de afgelopen dagen in Moskou zijn gerezen. Rusland zal er niets voor voelen om geïsoleerd te komen staan, nu blijkt dat steeds meer landen dergelijke overeenkomsten met de NAVO sluiten. Hoge functionarissen bij de NAVO hebben dat gisteren in Brussel gezegd.

Oorspronkelijk zou de Russische minister van buitenlandse zaken, Kozyrev, later deze week naar het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel komen om er het programma te komen ondertekenen. Maar de recente gebeurtenissen in Bosnië hebben roet in het eten gegooid. Met name de Russische minister van defensie, Pavel Gratsjov, uitte vorige week forse kritiek op het feit dat Rusland zijns inziens ten onrechte niet was geïnformeerd over NAVO-luchtaanvallen op Servische troepen bij Gorazde.

De NAVO-luchtaanvallen op Servische tanks bij Gorazde hebben geleid tot “emotionele discussies” in het Russische parlement, stelt de functionaris vast. Volgens hem bestaan in Rusland en vooral ook in het Russische parlement nog veel misvattingen over de rol van de NAVO en over de bedoeling van de overeenkomst. Afgelopen weken hebben twaalf Russische parlementariërs een bezoek gebracht aan de NAVO in Brussel en van die gelegenheid is gebruik gemaakt om veel van de misverstanden uit de wereld te ruimen en onduidelijkheden op te helderen.

De NAVO herhaalde haar bereidheid met Moskou te praten over een nieuwe relatie waarbij de speciale betekenis van Rusland als grote mogendheid wordt erkend, maar onderstreepte dat de NAVO-lidstaten niet van plan zijn om Rusland een partnerschapsovereenkomst aan te bieden die qua karakter afwijkt van de akkoorden met andere landen.

Gisteren werd bekend gemaakt dat de eerste gezamenlijke oefening onder de vlag van Partnership for Peace in oktober op de Veluwe zal worden gehouden. Het betreft nog een relatief kleine oefening, waaraan zal worden deelgenomen door Nederland, Groot-Brittannië en Tsjechië, elk met zo'n 100 tot 150 man. Mogelijk zullen Polen, Duitsland, Canada, de Verenigde Staten en ook Zweden aan de operatie bij de Harskamp deelnemen, die gericht zal zijn op peace-keeping. Defensie liet weten de omvang van de oefening te willen beperken tot 500 à 600 militairen uit maximaal vijf landen. Volgend jaar zouden meer landen en militairen kunnen meedoen. De voorzitter van de defensiecommissie van het Russische parlement, Sergej Joesjenkov, heeft gisteren de Russische aarzeling om toe te treden tot het Partnership for Peace-programma gekritiseerd. “De Russische weigering om het programma te tekenen kan de wereld uiteindelijk terugvoeren naar de dagen van de Koude Oorlog”, aldus Joesjenkov. (AP)

    • Wim Brummelman