MBA

Het artikel 'Opleiding MBA-scholen in VS worden aangepast' in NRC Handelsblad van 13 april geeft een onjuist beeld van de MBA opleidingen wereldwijd en specifiek in Nederland.

De Rotterdam School of Management biedt behalve het 'International MBA Program in General Management' al enige jaren het 'International MBA/MBI Program' (Master of Business Informatics) dat zich naast de traditionele vakken richt op management van nieuwe informatie-technologieën (zoals MIT en Carnegie Mellon). De studentenpopulatie van de full-time International MBA Programs van de Rotterdam School of Management vertegenwoordigt 40 nationaliteiten, en 80 procent is afkomstig uit het buitenland. Werving van studenten geschiedt wereldwijd, 'tot aan Tokyo toe'. De studenten van de RSM vertegenwoordigen een zeer gevarieerde mix van academische disciplines, met 26 procent ingenieurs: ongeëvenaard door Amerikaanse universiteiten. De MBA Programma's van de RSM benadrukken teamwork, interactie en praktijkervaring. Zowel in case studies als in 'Company-Surveys' en 'In-company Consulting Projects' werken studenten in multi-disciplinaire teams. Eén blik in het gerenommeerde 'Which MBA?' van de Economist had de auteur meer inzicht verschaft in wie wel en wie niet tot de top behoren. De Rotterdam School of Management verheugt zich daar in.

    • Dr. J.W. Foppen
    • Director Rotterdam School Of Management