Labouchere ziet winst licht stijgen

De Labouchere groep, onderdeel van verzekeraar Aegon, heeft de winst vorig jaar zien stijgen van 14,1 tot 16,1 miljoen gulden.

Dank zij de koersstijgingen op de effectenbeurzen namen de provisie-inkomsten flink toe; met 26 procent tot 43,8 miljoen gulden. Het saldo van rentebaten- en lasten daalde van 18,7 tot 15,9 miljoen gulden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de daling van de rente en afname van het vrije vermogen door groei van de activiteiten. De totale baten van de bank stegen van 55,9 miljoen tot 62,7 miljoen gulden. Tegelijkertijd namen de lasten toe van 36,7 miljoen tot 40,6 miljoen gulden. De lastenstijging is voor een deel het gevolg van de kosten voor een nieuwe huisvesting en de aanloopkosten van de nieuwe dochteronderneming Labouchere & Co, die zich richt op vermogende particulieren. Tot de Laboucherere groep behoren eveneens Bank Labouchere en Wallis & Matthes.

Per saldo vertoonde het bedrijfsresultaat vóór belastingen een stijging met 15 procent tot 22,1 miljoen. Hogere belastingafdrachten drukten de stijging van de winst. Omdat de compensabele verliezen inmiddels zijn opgesoupeerd, zal het dit jaar meer moeite kosten om een hogere winst te behalen.