KLM Kleding halveert dividend

De winst van de Haaksbergse onderneming EHCO-KLM Kleding is vorig jaar gedaald van 3,9 miljoen tot 1,3 miljoen gulden.

De omzet verminderde van 86,1 miljoen tot 72,3 miljoen gulden. Voorgesteld wordt een halvering van het dividend tot 1,05 gulden.

Vooral in de tweede helft van het jaar is de teruggang voelbaar geworden. De produktie in Haaksbergen werd gestaakt waardoor 91 mensen hun baan verloren. In verband hiermee werd een voorziening getroffen van 1,25 miljoen.

KLM Kleding is 1994 begonnen met redelijk optimisme. De omzet is hoger dan het peil van de tweede helft van 1993. De genomen maatregelen moeten tezamen met een oplevende economie leiden tot een verbetering van het resultaat.