Kandidaat Wöltgens

NIET MINDER DAN 29 leden hebben nadat zij in 1989 waren gekozen de Tweede Kamer voortijdig verlaten. Het beeld is duidelijk: behalve als praathuis heeft de Tweede Kamer de afgelopen jaren ook als doorgangshuis gefunctioneerd. De doorstroming is voor een deel inherent aan de functie. Tweede-Kamerleden dienen zoals dat heet de publieke zaak. Maar die zaak kan ook elders worden gediend: in de senaat, gemeentehuizen, provincies of Europa. Dat daarvoor nogal eens Tweede-Kamerleden in aanmerking komen, hoeft niet te verbazen. De vijver waaruit gerecruteerd kan worden is nu eenmaal niet zo groot.

Het is ook niet verwerpelijk als Kamerleden om die reden tussentijds opstappen, zeker niet als zij al een lange carrière in het parlement achter de rug hebben. Zorgelijk wordt het wel als de doorstroming zulke vormen gaat aannemen als nu. Het komt de status van het beroep volksvertegenwoordiger niet ten goede als zovelen hun normale termijn niet volmaken. Wie zich kandideert voor de Tweede Kamer moet in principe geacht worden voor de volle periode beschikbaar te zijn. Het valt te betwijfelen of al degenen die de afgelopen jaren zijn vertrokken die principebereidheid in 1989 hadden toen zij zich akkoord verklaarden met een plaats op de lijst.

FRACTIEVOORZITTER Wöltgens van de PvdA heeft het afgelopen weekeinde reeds op voorhand laten weten een nieuwe termijn in de Tweede Kamer hoogstwaarschijnlijk niet volledig te zullen uitzitten. “Na zeventien jaar heb ik het recht ook eens te kijken naar een andere manier om de partij te dienen”, verklaarde de nummer drie op de PvdA-lijst voor de TROS-radio. Uiteraard is dat zijn goed recht, maar waarom heeft Wöltgens zich dan nu nog beschikbaar gesteld? Wöltgens is een van de parlementariërs die het begrip volksvertegenwoordiger weer echt volgens de klassieke zin van het woord zouden willen opvatten. Om die reden is hij een fervent voorstander van het Duitse systeem waarbij kiezers behalve op een partij ook op een persoon uit de eigen regio kunnen stemmen. Daarmee wordt voorkomen dat Kamerleden slechts op de jaspanden van de lijsttrekker binnenkomen en de resterende periode dienen als stemvee.

Dezelfde Wöltgens doet afbreuk aan dat Kamerlidmaatschap door al voor de verkiezingen op een voortijdig vertrek te zinspelen. De Tweede Kamer is geen wachtkamer. Thijs Wöltgens is kandidaat. De kiezer heeft er recht op te weten waarvoor.