ING-fonds stopt met inkoop van aandelen

AMSTERDAM, 19 APRIL. Het slecht draaiende ING Bank Vastgoed Fonds maakt met onmiddellijke ingang een eind aan de open-end structuur. Dat betekent dat het fonds niet langer aandelen inkoopt die door beleggers worden aangeboden.

Dat heeft de ING Bank gisteren bekend gemaakt. Het vastgoedfonds van ING was de laatste in zijn soort met een open-endstatus. De ING Bank, die al eerder het vastgoedfonds financieel te hulp is gekomen, is bereid de aandelen van het fonds op te kopen om beleggers de gelegenheid te geven “eruit te stappen”. Tot 19 juni worden de stukken door de bank opgekocht tegen een koers van 26 gulden. Daarna wordt de opkoopprijs verlaagd met 1,50 gulden. Niet uitgesloten is dat de bank het beleggingsfonds op termijn van de beurs zal halen, zo liet een woordvoerder van ING Bank gisteren weten.

Beleggers mijden het vastgoedfonds al enige tijd. De totale beleggingsresultaten zijn negatief door een te hoge leegstand, te lage huren en te veel geldvretende ontwikkelingsprojecten. In het afgelopen boekjaar boekte ING Bank Vastgoed een negatief beleggingsresultaat van 29,6 miljoen gulden (1992: 30,3 miljoen gulden negatief). Het directe beleggingsresultaat (nettohuur-opbrengst) daalde sterk van 19,5 miljoen naar 13,2 miljoen gulden. Het eigen vermogen verschrompelde met 64,1 miljoen tot 222,6 miljoen gulden. De teruggang werd niet alleen veroorzaakt door het negatieve beleggingsresultaat, maar ook door de inkoop van aandelen in het vierde kwartaal van 1993.

ING bank kwam het onroerend-goedbeleggingsfonds begin december te hulp door aandelen op te kopen tegen intrinsieke waarde. Daarnaast nam het 75 procent over van het dit jaar op te leveren kantorencomplex Tripolis in Amsterdam. Voor dat complex waren nauwelijks huurders aanwezig, waardoor de ontwikkelingskosten en rentelast sterk drukten op het resultaat van het fonds. Ook na deze operatie wordt de beleggingsmaatschappij nog steeds geconfronteerd met een hoog aandeel aan ontwikkelings- en renovatieprojecten, zo blijkt uit de maandag verspreide verklaring. Maar liefst 29 procent van de gehele onroerend-goedportefeuille bestaat uit dat soort projecten.

Het vastgoedfonds van de ING Bank is pessimistisch gestemd over 1994. Terwijl sommige collega-fondsen als Rodamco en Wereldhave een verbetering verwachten, houdt de top van ING Bank Vastgoed rekening “met een verdere daling van het directe beleggingsresultaat”. Het indirecte beleggingsresultaat (afwaardering portefeuille, valuta-invloeden) laat zich moeilijk voorspellen.