In Philips-top zijn vrouwen dun gezaaid

EINDHOVEN, 19 APRIL. In de top van Philips in Nederland zijn nauwelijks of geen vrouwen werkzaam. Tot die conclusie komen drie medewerkers van het concern na een intern onderzoek. Dat meldt het jongste nummer van Philips News, het internationale personeelsblad van de onderneming. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort aangeboden aan president J. Timmer.

Bij de 350 managers van Philips-bedrijven in Nederland zit geen enkele vrouw. In de top van de vijf niveaus daar direct onder bevinden zich er slechts vier. In die vijf groepen werken in Nederland ruim 12.000 mensen, onder wie 517 vrouwen. Het merendeel van hen is ingedeeld in de laagste twee salarisschalen.

Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat vrouwelijke Philips-werknemers veelal vinden niet dezelfde kansen te hebben als hun mannelijke collega's. Die zeggen op hun beurt dat dit wel het geval is, maar dat het krijgen van kinderen nogal eens voor problemen zorgt.

Volgens een van de vier vrouwelijke managers, R. Matthijsen, is er de laatste jaren bij Philips al veel verbeterd, maar nog lang niet voldoende. Andere ondernemingen en landen staan volgens haar vaak opener voor de specifieke problemen waarmee werkende vrouwen met een gezin worden geconfronteerd. “Wanneer een vrouwelijke werknemer van Philips een gezin sticht, betekent dat vaak het einde van haar carrière”, aldus Matthijsen.

Het is volgens haar ook in het belang van Philips een nieuwe houding te ontwikkelen. Door demografische ontwikkelingen in Europa zijn er in de toekomst wellicht te weinig mannen om te voorzien in alle vacatures in de top. Daar komt bij, dat de maatschappij fors betaalt om vrouwen een hogere opleiding te geven, terwijl daar vaak weinig voor terugkomt omdat de loopbaan vroegtijdig eindigt.