Hussein: geen vrede zonder Oost-Jeruzalem

TEL AVIV, 19 APRIL. Zonder terugkeer van Arabisch Jeruzalem (het door Israel ingelijfde oostelijke stadsdeel) onder Arabische heerschappij is volgens koning Hussein van Jordanië vrede in het Midden-Oosten onmogelijk. De Jordaanse vorst liet zich gisteren in deze zin uit tijdens de feestelijke viering in de Jordaanse hoofdstad Amman van de officiële oplevering van de gloednieuw vergulde omspanning van de Koepel van de Rots moskee (Omar-moskee) in Oost-Jeruzalem. De televisie-beelden van deze plechtige gebeurtenis werden rechtstreeks uit Jeruzalem naar de zaal in Amman uitgezonden waar de koninklijke familie met onder anderen Arabische gasten uit Israel en de bezette gebieden bij elkaar was gekomen.

Koning Hussein heeft voor de restauratie van de moskee bijna 16 miljoen gulden op tafel gelegd, na een concurrerend Saoedisch aanbod te hebben afgeslagen. In de weer glanzende gouden koepel is door de Ierse uitvoerder van het vernieuwingsproject bijna tachtig kilo goud verwerkt.

Na een afwezigheid van bijna 27 jaar kijkt de Jordaanse koning uit naar de dag waarop hij weer in deze moskee kan bidden. Ondanks de Israelische verovering (1967) en inlijving van Oost-Jeruzalem is Jordanië via de Waqf, de islamitische bestuursraad, de Koepel van de Rots en de ernaast staande Al-Aqsa moskee blijven besturen.

Met de restauratie van de lekkende moskee-koepel heeft koning Hussein op het tijdstip dat Israel en de PLO serieuze vooruitgang maken in het vredesoverleg zijn aanspraken op Oost-Jeruzalem opnieuw onderstreept. Dat er over Oost-Jeruzalem flinke spanningen zijn tussen het Hashemitische koninkrijk en de PLO bleek gisteren uit wat Palestijnse kringen in Oost-Jeruzalem omschreven als “de aanval” van Palestijnse jongeren op het plakkaat op de deur van de moskee waarop stond dat de restauratie door koning Hussein werd uitgevoerd. Volgens de zegslieden was de tekst onleesbaar gemaakt.