GPV en GOD

Een samenleving zonder God is een samenleving in ontbinding. Als dat gerealiseerd wordt, kan het feest worden op drie mei. Dit zou, volgens het stukje van Koen Greven (KG) in de rubriek 'De Stemming' GPV-lijsttrekker Schutte hebben gezegd vanaf de kansel van de Bovenkerk in Kampen 'of all places' (NRC Handelsblad, 11 april).

Het werd even stil in de hervormde kerk, zo schrijft hij iets verder. Tja, heel begrijpelijk! Daarna zou een daverend applaus door het kerkgebouw hebben weergalmd. Dat is dan weer heel onbegrijpelijk. KG moet beslist even niet 'bij de les' zijn geweest tijdens het verhaal van Schutte. Of beschouwt hij 'realiseren' en 'zich realiseren' als synoniemen?

    • J.A. Imhoff