Geen vierdaagse werkweek; Overleg over Cao banken vastgelopen

AMSTERDAM, 19 APRIL. Het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de 110.000 werknemers bij de banken is gisteren vastgelopen.

De bonden vonden het eindbod van de werkgevers te mager en de werkgevers wezen de door de bonden verlangde vierdaagse werkweek van de hand.

Het eindbod van de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf voorzag in een CAO met een looptijd van tien maanden met aan het eind, naar keuze van de werknemer, een eenmalige uitkering van 1 procent of 2,5 vrije dag extra. Daarnaast wilden de werkgevers ruim 100 miljoen gulden uittrekken voor bevordering van deeltijdarbeid en verlenging van de VUT-regeling.

De verleiding was groot, aldus onderhandelaar H. Noten van de Dienstenbond FNV, op dit bod in te gaan, ware het niet dat het te weinig uitzicht bood op behoud van werkgelegenheid. “We willen niet meer geld, maar banen”, aldus Noten, die er na afloop van het mislukte overleg namens alle vijf betrokken vakbonden op wees dat de banken niet alleen “forse winsten” maken, maar ook veel banen schrappen. Alleen bij de grote banken verdwenen de afgelopen drie jaar 7.000 arbeidsplaatsen en de actuele reorganisatieplannen duiden er volgens Noten niet op dat deze sanering ten einde loopt. Zo zijn de bonden eind deze bij ABN Amro ontboden voor overleg over het schrappen van 1.800 banen.

Er is volgens de bonden maar één manier om de afbraak van werkgelegenheid bij de banken te temporiseren: herverdeling van werk. Om de werkgevers daartoe te vermurwen boden ze gisteren verregaande flexibilisering van arbeidstijden aan en bevriezing van de lonen gedurende vier jaar. Beide in ruil voor verkorting van de gemiddelde werkweek van 38 uur naar 34 uur met behoud van loon en met het oog op invoering van een vierdaagse werkweek van 8,5 uur per dag.

De werkgevers wilden daar niet aan. Noten: “Ik ben daar ongelooflijk pissig over. Ze kunnen krijgen wat ze hebben willen: flexibilisering, werken op zaterdag, de nullijn. Maar ze wijzen het af, niet omdat ze het geld niet hebben, maar omdat ze het niet durven. Nu moet hun gezeur over flexibilisering en werken op zaterdag maar eens ophouden.”

Volgens onderhandelaar J. Ruiter van de bankwerkgevers is het geen kwestie van durven, maar willen de werkgevers meer tijd om tot een goede invulling van de flexibilisering te komen. “Wij willen graag de kant van meer flexibilisering op en wij zijn ook zeker bereid om te kijken naar mogelijkheden om de gemiddelde arbeidsduur te verkorten. Maar wij willen de mogelijkheden eerst bestuderen om vervolgens in de nieuwe CAO-onderhandelingen met een concreet voorstel te komen. Deze CAO is wat ons betreft een tussen-CAO ”.

De komende weken raadplegen de bonden hun leden over eventuele acties.