Directeur gebouwen

In het artikel 'Heidemij eist 2 miljoen van EU' (NRC Handelsblad, 31 maart), wordt gesteld dat ik als verantwoordelijk 'directeur gebouwen' van het Europees Parlement “inmiddels voor vier maanden met verlof naar de VS ben bestuurd”. Er wordt met die passage de indruk gewekt dat dit te maken heeft met de ontwerp-conclusies van het rapport Tomlinson dat kritiek heeft over de rol van de ambtenaren bij het nieuwe bouwproject van het Europees Parlement in Brussel.

Dit is niet juist. Ik ben voor studieverlof in de Verenigde Staten op basis van een samenwerkingsprogramma tussen de Europese Unie en een aantal Amerikaanse universiteiten. Kandidaten die in aanmerking wensen te komen voor deelname aan dit programma dienen de gebruikelijke procedure bij de EU te volgen, een schriftelijk onderdeel (documentatie over het onderzoeksproject) en een mondeling onderdeel waarin een gesprek plaatsheeft met een internationale jury. Op basis van deze procedure ben ik reeds begin 1993 gekozen als EU-fellow bij de Amerikaanse think-tank The Brookings Institution. Ik ben dus niet als vertegenwoordiger van het Europees Parlementnaar de VS gegaan maar als keuze van de Europese Unie. Ik wijs erop dat die keuze niet door het Europees Parlement is gemaakt maar door een jury waarin vertegenwoordigers zitten van alle instellingen van de EU.

    • D. Toornstra
    • Directeur Gebouwen Europees Parlement