d'Ancona wil vereniging culturele betrekkingen

DEN HAAG, 19 APRIL. Minister d'Ancona van cultuur is voor de oprichting van een vereniging voor buitenlandse culturele betrekkingen. Daarmee steunt de bewindsvrouw het voorstel van de Commissie Gevers om in plaats van een Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen, te komen tot een particuliere vereniging. De regering is bereid de aanloopfase van de vereniging financieel te ondersteunen. d'Ancona schrijft dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De komst van een instituut, een semi-onafhankelijke instelling, is volgens Gevers s een “te zware constructie”, die een onevenredig beslag zou leggen op de financiële middelen. Om de verschillende internationale activiteiten beter op elkaar af te stemmen zou een vereniging uitkomst bieden. Een private aanpak past ook in de lijn van de ingezette decentralisatie. Met het oog op de nauwe Nederlands-Vlaamse samenwerking zou de nieuwe organisatie ook open moeten staan voor deelname van Vlaamse zijde. Specifiek geld voor manifestaties e.d. wil d'Ancona niet uittrekken, wel wil ze met de Taalunie nagaan hoeverre docenten Nederlands in het buitenland een rol kunnen spelen bij de verspreiding van de Nederlandse taal en cultuur.