Clinton wil embargo wapens opheffen

WASHINGTON, 19 APRIL. President Clinton en verscheidene Congresleden hebben gisteren opgeroepen tot het opheffen van het wapenembargo tegen de Bosnische moslims. Toch werd algemeen erkend dat een dergelijke opheffing de moslims op de korte termijn niet zou helpen.

President Clinton zei dat opheffing van het wapenembargo zou stuiten op weerstand in de NAVO en in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. “Het is niet aan de VS maar aan de VN om daarover te beslissen”, zei hij. Een opheffing van het embargo zou volgens Clinton tot een uitbreiding van de oorlog leiden en niet tot een vredesregeling.

De topadviseurs van president Clinton zijn gisteren in het Witte Huis bijeengeweest voor crisisberaad over Bosnië. Vandaag bespreekt Clinton de mogelijkheden met onder anderen minister van buitenlandse zaken Warren Christopher en veiligheidsadviseur Anthony Lake. “Dit is niet een geweldig weekeinde geweest voor de pogingen tot vrede in Bosnië”, zei Clinton gisteren. Hij had tien minuten gesproken met bondskanselier Helmut Kohl.

Christopher noemde de dramatische gebeurtenissen rondom Gorazde “de grootste menselijke tragedie sinds het verdwijnen van het IJzeren Gordijn”. Hij klaagde over “het web van leugens” van de Serviërs en hij sloot militaire actie van het Westen niet uit. “Het maakt je deemoedig te zien hoe de wereld naar ons uitkijkt voor leiderschap en hoe onmachtig ze is als de Verenigde Staten niet leiden”, zei hij.

In de commentaren over het Amerikaanse buitenlandse beleid ligt de nadruk op “chaos”. De Republikeinse oppositieleider senator Robert Dole vond dat president Clinton meer leiderschap zou moeten tonen. “De Verenigde Staten hoeven niet te wachten op de Verenigde Naties voor een Amerikaans beleid ten opzichte van Bosnië. De president zou duidelijk moeten maken dat de Verenigde Staten klaar staan om het embargo eenzijdig op te heffen als onze bondgenoten en andere leden van de Veiligheidsraad daar niet mee akkoord willen gaan”, zei hij. Dole erkende dat opheffing van het embargo de bevolking van Gorazde, “die aan de rand van de dood staat”, niet zou helpen maar ze “kan andere Bosniërs redden van de gevaren van de besluiteloosheid en verzoeningsgezindheid van de VN”. Ook andere Congresleden riepen op tot meer leiderschap van de VS. “Europa is niet gereed, de VN zijn niet gereed, de NAVO is niet gereed en wij zijn niet gereed. Er is leiderschap nodig”, zei de Republikeinse senator Richard Lugar gisteren.

    • Maarten Huygen