CDA en Lijst 4 in college Harmelen

HARMELEN, 19 APRIL. Harmelen heeft als laatste gemeente een nieuw college van burgemeester en wethouders. Het nieuwe college bestaat uit een wethouder van het CDA en een van de plaatselijke protestpartij Lijst 4. Een knelpunt bij de collegevorming was de uitbreiding van de glastuinbouw in de gemeente. Lijst 4 haalde als tegenstander van uitbreiding vijf van de dertien raadszetels en werd daarmee de grootste partij. De tweede partij, het CDA, was niet tegen de uitbreidingsplannen. De overige twee partijen in de raad voelden niets voor deelname aan een coalitie.