Bundeskriminalamt ingeschakeld in zaak tegen Schneider; Rol Deutsche Bank gehekeld

BONN, 19 APRIL. Tegen de Duitse onroerend-goedmagnaat Jürgen Schneider en zijn vrouw Claudia Schneider-Granzow, die in het paasweekeinde naar het buitenland zijn gevlucht en miljardenschulden achterlieten, is de rechtbank in Königstein gisteren afzonderlijke faillissementsprocedures begonnen. De officier van justitie in Frankfurt heeft de landelijke recherche (BKA) ingeschakeld omdat Schneider van fraude op grote schaal bij kredietaanvragen wordt verdacht.

Het openbaar ministerie in Frankfurt heeft intussen openlijk de Deutsche Bank, Schneiders huisbankier en grootste kredietverlener, gekritiseerd. Persofficier Hildegard Becker-Toussaint noemde het “niet verheugend” dat de Deutsche Bank “haar kaarten niet open op tafel heeft gelegd”. Zij bedoelde daarmee dat de bank op 7 april een afscheidsbrief van Schneider had ontvangen waaruit bleek dat zijn bedrijven reddeloos waren, zij zijn boeken zelf liet controleren in het weekeinde van 9-10 april en pas op 14 april - drie dagen nadat Schneiders vlucht algemeen bekend geworden was - met een strafklacht wegens bedrog was gekomen.

De Deutsche Bank erkent dat zij uit Schneiders brief op 7 april begreep dat hij en zijn bedrijven “in acute financiële moeilijkheden” waren. Maar zij acht verwijten aan haar adres misplaatst omdat zij eerst zelf meer helderheid wenste te hebben. Georg Krupp, lid van de raad van bestuur van de bank, heeft gisteren wel erkend dat de praktijk waarbij een projectontwikkelaar als Schneider zelf de taxaties liet maken van het onroerend goed dat hij als onderpand voor kredieten aanbood, moet worden veranderd. Voor eventuele persoonlijke consequenties in de top van de bank is nog geen aanleiding, eerst moeten de feiten helderder op tafel liggen, zei Krupp, die zelf voorzitter is van de raad van commissarissen van een Keulse dochterbank van de Deutsche Bank waarvan Schneider voor 1,2 miljard mark aan hypotheken kreeg.

Hoe ernstig de toestand bij Scheiders ondernemingen is blijkt daaruit dat de rechtbank in Königstein nog niet wil beslissen over een faillissementsaanvraag van zijn Technoteam Bauconsult te Wiesbaden (planning, 125 werknemers) omdat zelfs onzeker is of dat dochterbedrijf nog genoeg middelen heeft om de kosten van een faillissementsprocedure te betalen.