Brinkman bekritiseert mini-stelsel van VVD

DEN HAAG, 19 APRIL. CDA-lijsttrekker L.C. Brinkman heeft gisteravond afstand genomen van het mini-stelsel in de sociale zekerheid zoals dat door de VVD wordt voorgesteld. Tijdens een debat met CNV-voorzitter A. Westerlaken in Deventer ontkende Brinkman dat het CDA op dit punt dicht bij de VVD staat. VVD-lijsttrekker Bolkestein had dat zondag voor de KRO-televisie gezegd.

Brinkman wees erop dat het ministelsel zoals de VVD dat voorstaat en waarbij de overheid bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid slechts garant staat voor een basisuitkering van 60 procent van het minimumloon, grote gevolgen voor de inkomens van betrokkenen kan hebben. Dat mensen zich in het VVD-plan individueel kunnen bijverzekeren, gelooft de CDA-lijsttrekker niet. Sommige risico's zoals werkloosheid, zeker bij de huidige massawerkloosheid, zijn volgens hem vrijwel onverzekerbaar.

Brinkman pleitte in Deventer opnieuw voor een vorm van overdracht van de werknemersverzekeringen (WW, WAO en Ziektewet), naar de sociale partners. Daarbij kan de sociale zekerheid onderdeel zijn van de CAO-onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Het CDA heeft dat al enkele keren in zijn verkiezingsprogramma gezet, al is de partij altijd verdeeld geweest over dit plan. Door de sociale partners een veel grotere verantwoordelijkheid te geven in de uitvoering van de sociale zekerheid, hopen de voorstanders op de kosten daarvan te kunnen besparen.

Westerlaken, voorzitter van de CNV, zei gisteravond dat het CDA in de kabinetsformatie “breekpunt” moet maken van de overheveling van de sociale zekerheid. Brinkman wilde echter niet zover gaan. Hij zei alleen zich “hard” te zullen maken voor het voorstel van de overdracht.