Arme landen stoten meeste CO uit

WASHINGTON, 19 APRIL. De economische ontwikkeling van arme landen heeft als neveneffect dat die landen daardoor ook de grootste producenten van koolstof dioxide (CO2) zijn geworden.

Hun toenemend gebruik van fossiele brandstof (kolen, olie en aardgas) voor de produktie van energie is de belangrijkste oorzaak. De 24 belangrijkste geïndutrialiseerde landen produceren nu 48 procent van de aan de energieproduktie gerelateerde CO2-uitstoot terwijl dat in 1970 57 procent was, zo maakte het Amerikaanse ministerie van energie gisteren bekend. Nu zijn de ontwikkelingslanden de belangrijkste CO2 vervuilers zijn met een percentage van 52. Het toenemende gebruik van waterkrachtcentrales en kernenergie in de rijke landen maakte het verschil. (AP,AFP)

Sinds januari 1992 is de oorlog om de Krajina 'bevroren' in een status quo waarin het akkoord van Washington nu verandering dreigt te brengen. Als straks ook met de Bosnische Serviërs een regeling wordt afgesproken dreigen de Kroatische Serviërs in de Krajina geheel geïsoleerd te raken. Dat vooruitzicht heeft hen ertoe gebracht in te stemmen met besprekingen met Kroatië, onder auspiciën van de Russen. Deze ontwikkelingen kunnen op hun beurt weer bijdragen tot de normalisering van de relaties tussen Kroatië en Joegoslavië (Servië en Montenegro).