Amnesty bezorgd over praktijken Zwitserse politie

LONDEN, 19 APRIL. De internationale organisatie voor de rechten van de mens Amnesty International maakt zich ernstig bezorgd over berichten dat de Zwitserse politie in hechtenis genomen personen zou mishandelen.

De organisatie zegt een zodanig aantal berichten over kwalijke praktijken uit verschillende bronnen te hebben gekregen, dat er reden tot zorg is. “De meest voorkomende vormen van mishandeling waarover berichten zijn ontvangen betreffen klappen, schoppen en stompen, zware druk op de luchtpijp die bijna verstikking veroorzaakt en gedwongen ontkleding met als enige doel om mensen te vernederen” aldus Amnesty. De organisatie vraagt de VN-commissie tegen martelingen een onderzoek in te stellen naar de berichten. Deze commissie bespreekt deze week een rapport van de Zwitserse regering over de manier waarop dit land de internationale bepalingen tegen het martelen naleeft.

Het Zwitserse ministerie van justitie heeft inmiddels een onderzoek gelast. “We zullen de besturen van de kantons raadplegen en hun vragen stelling te nemen naar aanleiding van de beschuldigingen”, aldus de woordvoerder van het ministerie. Hij wees erop dat de besturen van de kantons de eerst verantwoordelijken zijn voor de uitvoering van de wet en dat het de taak van de centrale regering is om erop toe te zien dat de kantons de internationale rechtsregels daarbij respecteren. De woordvoerder wees erop dat Amnesty International slechts aanwijzingen heeft en dat er geen bewijzen zijn overlegd van mishandeling. (Reuter)