Vervoerders richten partij op in Suriname

PARAMARIBO, 18 APRIL. Uit onvrede met het beleid van de regeing-Venetiaan heeft een aantal hindoestaanse Surinamers zich verenigd in een nieuwe politieke groepering, de Partij voor Democratische Ontwikkeling (PDO).

De PDO, die zich dit weekeinde presenteerde, heeft geen duidelijk ideologisch platform. Ze vindt in elk geval dat de regering moet aftreden omdat deze er niet in slaagt de verpaupering van het land een halt toe te roepen.

In een manifest schrijft het PDO-bestuur dat in Suriname momenteel een “schijn-democratie” bestaat. De werkelijke macht is volgens de partij in handen van “georganiseerde belangengroepen”. Het land wordt “dictatoriaal bestuurd”, aldus PDO-voorzitter Paul Bhagwandin.

De voormannen van de partij zijn grotendeels afkomstig uit de vervoerssector, die al tijden met ernstige problemen kampt. De vervoersbonden liggen al eenjaar of drie overhoop met de overheid over verhoging van de bustarieven. Door de economische crisis zijn de vervoerders gedwongen op de zwarte markt reserve-onderdelen te kopen. De overheid verbiedt hen echter de tarieven drastisch te verhogen. De bonden protesteerden eind vorig jaar tevens tegen een sterke verhoging van de verzekeringspremies. Kort daarna kwam het idee op voor een politieke partij.

Ook de oppositiepartijen in het parlement hebben de regering vorige week opgeroepen af te treden. Binnen de regering is intussen verdeeldheid ontstaan over het economische beleid. De creoolse NPS - waarvan president Venetiaan voorzitter is - wil Nederlandse bemoeienis met de sanering van de economie radicaal afwijzen. De hindoestaanse coalitiepartner VHP is voor een veel gematigder opstelling.