Lubbers' campagne

TWEE MAAL IS minister-president Lubbers tijdens de verkiezingscampagne zijn CDA te hulp geschoten en beide keren heeft het geleid tot grote verwarring.

Allereerst was er vorige week woensdag de uit Lubbers' mond vreemd aandoende aanval op de Partij van de Arbeid. Vreemd, omdat de premier zich in een eerder stadium juist opvallend positief had uitgelaten over het programma van de PvdA. Zijn vriendelijke woorden van toen moesten echter vooral worden bezien in het licht van een PvdA die tien tot vijftien zetels kleiner was dan het CDA, verduidelijkte Lubbers afgelopen vrijdag. Nu de onderlinge krachtsverhoudingen veranderen dient ook de PvdA anders te worden beoordeeld, vindt Lubbers. Vanuit een oogpunt van machtspolitiek is dat te begrijpen. Maar het is moeilijk te rijmen met de wens van Lubbers de campagne meer op de inhoud te richten. Het resultaat is voorlopig dat hij PvdA-leider Kok naar D66 toe heeft gedreven.

Inmiddels hebben de opmerkingen van Lubbers over zijn opvolger Brinkman de door hem aangezwengelde discussie over de koers van de PvdA volledig overschaduwd. Zijn mededeling afgelopen vrijdagavond voor de NOS-televisie dat Brinkman niet automatisch de kandidaat-premier van het CDA is en dat PvdA-leider Kok als premier niet minder slecht is dan Brinkman, hebben het zieltogende CDA in nog grotere problemen gebracht. Het sluimerende generatieconflict in het CDA is hierdoor dit weekeinde in de volle openbaarheid gekomen. Temeer doordat Brinkman zich in zijn reactie ook niet onbetuigd liet. Want pijnlijk is het als Lubbers van zijn opvolger moet horen dat afscheid nemen kennelijk pijn doet en hij last heeft van afkick-problemen.

Sinds vanmorgen is er de sussende verklaring van waarnemend partijvoorzitter Lodders. De uitspraken van Lubbers zijn volgens haar “kennelijk steviger overgekomen dan ze bedoeld waren”.

Het probleem van de interne verdeeldheid bij het CDA is voor iedereen zichtbaar. Verdeeldheid die draait om de persoon van de lijsttrekker met daarbij het weinig aanlokkelijke vooruitzicht dat de jury over twee weken een uitspraak zal doen. Het CDA heeft wel eens betere herinneringen aan Lubbers gehad.