Literair jeugdblad MikMak stopt

AMSTERDAM, 18 APRIL. De uitgave van het literaire kindertijdschrift MikMak, dat ruim een half jaar bestaat, wordt gestaakt. Het bestuur heeft die beslissing genomen omdat subsidie-verzoeken niet gehonoreerd zijn.

De abonnees hebben vorige week een brief van het bestuur met het nieuws ontvangen. Het aprilnummer is het laatste nummer van MikMak, waarvan in totaal zeven nummers verschenen. In MikMak werden bijdragen van jeugdliteratuurschrijvers geplaatst en konden jeugdige lezers vragen aan hun lievelingsauteurs stellen, die dan 'terugschreven'.

De subsidieverleners zagen van hun bijdrage af omdat de abonnementengroei bleef steken op ongeveer 2500. Daardoor twijfelde men aan de levensvatbaarheid van het blad, en wees men verzoeken om steun af. MikMak was het enige specifiek op jeugdliteratuur gerichte jeugdblad in Nederland. In de (pro deo werkende) redactie zaten onder anderen Wim Hofman, Ida Schuurman, Jacques Vriens, Ilonka Fennema en Annechien Visser.