Joh. Wolff & Co. ziet herstel in 1994

De elektrotechnische groothandel Handelsmaatschappij v/h Joh. Wolff & Co. uit Gouda heeft in 1993 een omzet behaald van 161,7 miljoen gulden, een daling van 16,8 procent ten opzichte van 1992.

In tegenstelling tot 1992 zijn in de cijfers over 1993 de gegevens van de dochteronderneming SIM Holland niet opgenomen in verband met de beoogde verkoop. Hiermee rekening houdend komt de zuivere daling van de omzet uit op 12 procent.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (vóór belasting) kwam in 1993 uit op 5,6 miljoen gulden negatief tegen een daarmee vergelijkbaar eveneens negatief resultaat van 7,5 miljoen gulden in 1992. De verkoop van SIM Holland zal naar verwachting niet leiden tot een “materieel boekresultaat”. In het netto resultaat is 6 miljoen voorreorganisatiekosten verwerkt. De reorganisatie heeft geleid tot sluiting van de vestigingen in Den Haag, Groningen, Amsterdam en Goes.

In 1993 is in het netto resultaat een belastingbate opgenomen van 1,7 miljoen tegen een bate van 2,6 miljoen in het voorgaande jaar. Ná belastingen komt het netto resultaat over 1993 uit op 9,9 miljoen gulden negatief tegen 6,4 miljoen in 1992.

Het personeelsbestand verminderde van 341 eind 1992 tot 299 eind 1993. Hierin zijn de werknemers van het te verkopen SIM Holland niet opgenomen. De directie deelt mede dat als gevolg van de doorgevoerde saneringsmaatregelen voor 1994 op een sterk verbeterd resultaat wordt gerekend. De jaarvergadering vindt plaats op 29 juni.