Israel waarschuwt PLO tegen samenwerking met Hamas

TEL AVIV, 18 APRIL. Jeruzalem heeft de PLO gisteren zeer scherp gewaarschuwd voor de gevolgen van samenwerking met Hamas als die vrijheid van handelen tegen Israel voor deze moslim-fundamentalistische Palestijnse organisatie betekent.

Radio Israel berichtte zaterdag dat vertegenwoordigers van de PLO en Hamas in de Gazastrook overeenstemming hadden bereikt over samenwerking van Hamas met de Palestijnse politie, op voorwaarde dat Hamas haar acties in Israel zou kunnen voortzetten.

Binyamin Netanyahu, de leider van de Likud-oppositie, verwijt de regering-Rabin voortdurend aan haar ogen te sluiten voor de werkverdeling tussen de PLO en Hamas. “De PLO praat en Hamas moordt” is zijn boodschap, die na de recente bomaanslagen door Hamas gevoelige snaren in de Israelische samenleving raakt.

Onder invloed van de zware druk van de oppositie op de vredespolitiek van de regering-Rabin hebben ministers na en tijdens de ministerraad van gisteren - zonder zeker te zijn van de juistheid van het bericht van radio Israel - de PLO onder vuur genomen. “Als de PLO zo'n akkoord met Hamas heeft, is er geen akkoord met Israel”, zei minister Jossi Sarid van milieuzaken. Sarid is nauw bij het onderhandelingsproces met de PLO betrokken. Ook andere ministers die om hun positieve opstelling jegens de PLO en de stichting van een Palestijnse staat bekend staan, spraken van een “rode lijn”.

PLO-woordvoerders in de Gazastrook bevestigden gisteren dat er besprekingen tussen de PLO en Hamas plaatshebben, maar ontkenden ten stelligste dat er sprake is van overeenstemming betreffende voortzetting van Hamas-acties in Israel.

Met het oog op de in zicht komende Palestijnse bestuursautonomie en de komst van een sterke Palestijnse politiemacht naar de Gazastrook maken Palestijnse bronnen melding van een langzame verandering van het standpunt van Hamas. Sedert de blinde Hamas-leider Ahmed Yassin, die in een Israelische gevangenis zit, vorig jaar in brieven te kennen gaf dat Hamas zou kunnen deelnemen aan verkiezingen voor de Palestijnse bestuursraad, is er een politieke dialoog op lokaal niveau tussen de PLO en Hamas op gang gekomen. Ook hoge Israelische officieren onderhouden, ondanks arrestaties van tientallen Hamas-leden, contacten met Hamas-leiders in de Gazastrook. Israelische militaire kringen veronderstellen reeds geruime tijd dat Hamas uit angst voor de sterke Palestijnse politiemacht om pragmatische redenen toenadering tot de PLO zal zoeken om deel te nemen aan het Palestijnse bestuursautonomie in plaats van erbuiten te blijven. Hamas-persoonlijkheden in de Gazastrook bezweren de PLO dat er geen sprake zal zijn van “broederstrijd” wanneer de Palestijnse bestuursautonomie daar van kracht wordt.

Ondertussen lijkt koning Hussein van Jordanië te zijn gezwicht voor een ernstige waarschuwing van premier Yitzhak Rabin over de activiteit van het Hamas-kantoor in Amman. Op een persconferentie zei de Jordaanse vorst het afgelopen weekeinde dat Hamas geen legale status in zijn land heeft en Jordanië van oordeel is dat uitsluitend de PLO het Palestijnse volk vertegenwoordigt.

Hamas zelf heeft gisteren in een in Amman uitgegeven communiqué laten weten dat de aanvallen tegen Israelische burgers zullen worden gestaakt als Israel geen ongewapende Palestijnen meer doodt.