Gegijzelde waarnemers niet in levensgevaar

DEN HAAG, 18 APRIL. Twee van de vijf Nederlandse VN-waarnemers die door Bosnische Serviërs 'gegijzeld' worden gehouden, hebben inmiddels contact gehad met het VN-hoofdkwartier in Zagreb. De drie andere Nederlandse UNMO's (VN-waarnemers) zouden niet in levensgevaar verkeren, aldus een woordvoerder van het ministerie van defensie.

De waarnemer majoor Van Baal, die maandag tegen bevel van de VN in van de moslimenclave Zepa naar Sarajevo was afgereisd om verlof op te nemen, verblijft in een hotel in de Bosnische plaats Rogatica. Van Baal zou het naar omstandigheden goed maken, maar zijn bewegingsvrijheid is beperkt.

Een andere Nederlandse waarnemer, Ritmeester Van Zanten, heeft contact weten te maken met het hoofdkwartier in Zagreb. Van Zanten werd donderdag in gezelschap van zes andere UNMO's bij Mokro, in de buurt van Sarajevo, naar een Servische kazerne afgevoerd. Luchtmacht-kapitein Bennema wordt waarschijnlijk vastgehouden op zijn werkadres bij Sarajevo. Het VN-hoofdkwartier in Zagreb stelt alles in het werk om met de waarnemers in contact te komen.

In het hele Bosnische oorlogsgebied zijn 290 VN-waarnemers werkzaam, van wie 53 in gebied dat door de Serviërs wordt beheerst. De laatste groep staat volgens brigade-generaal Bastiaans, bevelhebber van de VN-waarnemers in voormalig Joegoslavië, in zijn geheel onder huisarrest. Achttien van hen hebben geen contact meer met het hoofdkwartier. Het merendeel van de waarnemers beschikt over communicatieapparatuur, anderen moeten het doen met een radiozender in hun auto of moeten gebruik maken van andere zendposten. Omdat alle waarnemers huisarrest hebben, kunnen de laatsten niets van zich laten horen en zijn ze ook niet bereikbaar.

Overste Vermeulen, de commandant van het Dutchbat in de moslimenclave Srebrenica, heeft dit weekend na enkele dagen van radiostilte weer overleg gevoerd met de lokale Bosnische militaire leiders. Als een reactie op de NAVO-bombardementen vorige week hadden zij het overleg met de Nederlandse commandant opgeschort. Vermeulen heeft volgens Defensie overeenstemming met de Bosnische Serviërs bereikt over het bevoorraden van zijn troepen en van de lokale bevoking in het 'veilige gebied' Srebrenica.