Foto

Foto: JOHANNESBURG - In Zuid-Afrika neemt de verkiezingskoorts toe.

Zowel het Afrikaanse Nationaal Congres (ANC) van Nelson Mandela als de Nationale Partij (NP) van president De Klerk onderneemt een laatste poging om de gunst van de kiezer te winnen. De eerste algemene verkiezingen in Zuid-Afrika hebben plaats op 26, 27 en 28 april. In de peilingen ligt het ANC vooralsnog ruim voor op de NP. Met beloften dat onder het bewind van de Nationale Partij iedereen het beter zal krijgen, probeert de NP die achterstand in te lopen. Uit onderzoek van politicologen blijkt dat de NP vooralsnog weinig aantrekkingskracht uitoefent op zwarte kiezers. Voor de meeste zwarte Zuidafrikaanse kiezers is de Nationale Partij nog steeds de partij die het apartheidssysteem heeft gevestigd en het ANC de partij die aan dat systeem definitief een einde zal maken. Pagina 4: Reportage (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)