..en moet zichzelf al verloochenen

De onenigheid in de partij noopt haar nieuwe leider echter tot het verleggen van de koers, die gevaarlijk veel op zelfverloochening begint te lijken.

Ooit was Brinkman standvastig in zijn kritiek op alles wat met verzuiling te maken had. “Mijn loyaliteit ligt niet bij de koepels” zei Brinkman als minister van WVC en hij schafte ze in het welzijnswerk dan ook zo'n beetje af. Als fractieleider pleitte Brinkman voor een radicale decentralisatie in het onderwijs waarin de ouders en niet de koepels het voor het zeggen moesten krijgen. Ook kondigde hij enkele weken geleden aan dat wat hem betreft het ministerie van Landbouw, in velerlei opzicht een verlengstuk van de machtige verzuilde landbouworganisaties, op termijn opgeheven kon worden.

Nu Brinkman echter een politieke doodsstrijd voert, is geen reddingsboei hem te min, inclusief de 'ons-kent-ons cultuur' van de verzuiling. Eerst brandmerkte hij het KRO-programma Reporter over zijn omstreden commissariaat als een manifestatie van een “misselijkmakende” actie tegen zijn persoon. Van zo'n organisatie had hij een dergelijke uitzending niet verwacht, liet Brinkman blijken. Maar bij de enkele tientallen leden die de KRO er (afgezien van de meer dan duizend opzeggingen) door het programma bijgekregen heeft waren juist mensen die het programma als afscheid van de verzuiling hadden begroet. Volgens de voorlichting van de KRO waren sommige nieuwe leden, “positief verbaasd dat de KRO die zoveel binding met het CDA heeft, tot zo'n uitzending in staat was.”

Vervolgens liet Brinkman zich afgelopen donderdag bij zijn persconferentie over het omstreden commissariaat, seconderen door twee 'verzuilde professoren': een van de Vrije Universiteit en een van de Katholieke Universiteit Brabant. Van de moderne, ontzuilde bestuurderspartij die het CDA onder Brinkman moet worden, blijft zo weinig over. De 'vrinden-cultuur' van de verzuiling is daarentegen nog springlevend.(KV)

    • Koen Greven