Diosynth bouwt bij Oss nieuwe fabriek

ROTTERDAM, 18 APRIL. Diosynth BV, het in Oss gevestigde onderdeel van Akzo Nobel, gaat de komende drie jaar een nieuwe fabriek bouwen op industrie-terrein De Geer, dat in de voormalige gemeente Berghem ligt. De investering beloopt ruim 200 miljoen gulden. In de nieuwbouw wordt de chemische produktie voor grondstoffen van geneesmiddelen gevestigd.

Het bedrijf heeft vorige week voor dertien miljoen gulden een stuk grond van twintig hectare gekocht, de grootste grondtransactie in de geschiedenis van Oss. De bestaande fabriek nabij het centrum van Oss blijft in bedrijf. Door het aanbrengen van allerlei voorzieningen zal de totale milieubelasting omlaag worden gebracht, zo verwacht directeur P. Baart. Vooral de chemische produktie geeft milieu-problemen. Op de bestaande lokatie is geen ruimte om de produktie uit te breiden en te voldoen aan de steeds stringentere milieu-eisen.

Door geleidelijk de chemische produktie over te brengen naar de nieuwbouw ontstaat in de oude fabriek meer ruimte voor de afdelingen biochemie, biotechnologie en de onderzoekslaboratoria.

De farmaceutische groep Akzo Nobel is in 1971 voortgekomen uit het in 1923 in Oss opgerichte Organon, dat als een van de eerste bedrijevn ter wereld insuline maakte. In 1972 is Diosynth als apart bedrijf opgezet voor de vervaardiging van grondstoffen. De farmaceutische bedrijven van Akzo in Oss zijn de grootste werkgever in die stad. Er werken rond 3.000 mensen. Diosynth heeft naast de fabriek in Oss ook produktie-bedrijven in Apeldoorn en Boxtel. Daarnaast zijn er vestigingen in de Verenigde Staten, Frankrijk, Mexoco en Brazilië. Uitgaand van 25 basisstoffen produceert het bedrijf ruim 600 verschillende eindprodukten.

Het bedrijf werd in de jaren tachtig door de provincie Noord-Brabant beschuldigd van ernstige milieuvervuilingen. Sindsdien heeft het bedrijf voorzieningen getroffen om de lozing van afvalstoffen te verminderen. De uitstoot is inmiddels teruggebracht tot onder de door de overheid gestelde limieten.

De afdelingen biochemie en biotechnologie winnen stoffen uit organen en lichaamsvloeistoffen van dierlijke herkomst, zoals insuline en het anti-bloedstolmiddel heparine. Ook worden hormonen gewonnen uit de urine van zwangere vrouwen. Op het bestaande fabrieksterrein blijft ook een proeffabriek.

De nieuwbouw is volgens Baart van belang voor de continuïteit van de onderneming en voor de werkgelegenheid in Oss, waar nog meer bedrijven van Akzo Nobel zijn gevestigd. “De nieuwe fabriek wordt nog meer geautomatiseerd dan het huidige produktieproces. Toch heeft dat geen negatieve gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen. De vraag naar onze produkten neemt de laatste jaren namelijk toe. Een ontwikkeling die de komende jaren nog wel zal doorgaan. Dat betekent dat er meer moet worden geproduceerd”, aldus Baart.