Zojuist verschenen

Hugo Gijsels: Open je ogen voor Het Vlaams Blok ze sluit

222 blz., geïll., Uitg. Kritak, ƒ 27,50

Evenals in Nederland staan ook in België verkiezingen voor de deur. Volgens de politieke barometer ziet het er naar uit dat het Vlaams Blok zijn aanhang nog verder zal uitbreiden. De journalist Hugo Gijsels, die eerder boeken schreef over migranten, extreem-rechts en het Vlaams Blok, ontrafelt in zijn vierde boek het politieke denken van het rechts-extremisme in Vlaanderen.

Volgens Gijsels wordt het Vlaams Blok gemotiveerd door onversneden racisme, vrouwenhaat, Hitlerbewondering en fundamentele afkeer van democratie en mensenrechten. “Het Vlaams Blok is geen futiliteit, maar een regelrechte bedreiging voor de democratie”, aldus Gijsels. Het gevaar dat de Vlamingen bedreigt is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: Als het Vlaams Blok ooit de meerderheid mocht krijgen, moeten de democraten en alle andersdenkenden emigreren.