Zojuist verschenen

Jacqueline Wesselius, redactie: Het mijnenveld. Over journalistiek en moraal

312 blz., Nijgh & Van Ditmar, ƒ 49,90

Negentien opstellen over aspecten van de journalistiek die de geschoolde lezer van de krant (en in zijn nevenhoedanigheid van televisiekijker) evenzeer aangaan als de journalistiek zelf. In dit boek worden ter zake doende kritische kanttekeningen gemaakt bij het functioneren van de media en principiële beschouwingen opgezet over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de pers alsmede over de individuele verantwoordelijkheid van de journalist. Overwegend verhandelingen van een hoog praktisch gehalte, met bijdragen van onder andere oud-rechtbankpresident B.J. Asscher (interview) en een aantal journalisten met ervaring als oorlogscorrespondent. Verder een belangwekkend vraaggesprek met de Duitse journalist Günter Wallraff over diens infiltratiemethode en diens strijd tegen de boulevardjournalistiek.