'Werk voor chronisch zieken moeilijk'

AMSTERDAM, 16 APRIL. De positie op de arbeidersmarkt voor mensen met een (chronische) gezondheidsaandoening is “uiterst zwak”. Ook als de eventuele problemen met de gezondheid geen invloed hebben op de werkprestaties van een werknemer wordt deze, vooral in het bedrijfsleven, toch tegengewerkt en zelfs met ontslag bedreigd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reactie van een werkgever op een nieuwe werknemer die suikerziekte bleek te hebben: “Watjes kunnen wij hier niet gebruiken.”

Om een helder inzicht te krijgen in de knelpunten waarmee mensen met gezondheidsproblemen te maken hebben besloot het Breed Platform Verzekeringen op initatief van de Nationale Commissie Chronisch Zieken een inventarisatie te maken van veel voorkomende klachten. Meer dan tweehonderd mensen reageerden op de oproep in vier landelijke dagbladen te bellen naar de speciale klachtenlijn 'Werk en gezondheid'. De actie duurde vier dagen. Gisteren werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd aan de specialisten op het gebied van de volksgezondheid van de zes grote politieke partijen.

Volgens een medewerker van het Breed Platform Verzekeringen zijn er “schrijnende misstanden” aan het licht gekomen. “Er lijkt een trend te zijn ontstaat om mensen nog voordat zij een medische keuring hebben ondergaan al af te wijzen om redenen die niet met het werk te maken hebben.”

De meeste klachten gingen over het ontslag en de sollicitatieprocedure. Van de bellers zegt 37 procent bedreigd te worden met ontslag. Vaak worden reorganisatie of een arbeidsconflict als reden genoemd maar komt de betrokkene toch ter ore dat een “vermeend gezondheidsprobleem” een rol heeft gespeeld bij het ontslag.

Van alle mensen die klachten over sollicitaties meldden, had 87 procent voorheen gewerkt. De klachten gaan voornamelijk over het bedrijfsleven en over de herkeuringen van WAO'ers die daarna in de WW terecht komen.

Het Breed Platform en de Commissie voor Chronisch zieken deden enkele aanbevelingen waarvan de belangrijksten “het verbieden van vragen naar een ziekteverleden tijdens een sollicitatieprocedure” en “het onderzoeken van de vooroordelen van werkgevers ten aanzien van mensen met 'vermeende' gezondheidsproblemen.