Weg vrij voor noordtak van de Betuwelijn

ROTTERDAM, 16 APRIL. Het kabinet heeft gisteren een voorstel tot wijziging van het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer vastgesteld die het mogelijk maakt de voorbereidingen te beginnen voor aanleg van een aftakking van de Betuwelijn naar het noorden. Deze aftakking, de zogeheten noordtak, loopt via Oldenzaal naar de Duitse grens.

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) kwam in 1992 met haar Duitse ambtgenoot overeen dat Nederland zich sterk zou maken voor de aftakking, omdat de Duisers niet alle goederentreinen van de Betuwelijn dwars door het Roergebied wilden hebben. De Tweede Kamer eiste in december dat het kabinet de aanleg van de noordtak zou beginnen direct na voltooiing van de Betuwelijn. Inmiddels is Rijkswaterstaat begonnen met de eerste verkenningen in de Achterhoek.

Om de bestuurlijk-juridische voorbereidingen voor aanleg van een tracé te kunnen beginnen is het voorgeschreven dat de verbinding in kwestie is opgenomen in het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV). Door het geldende SVV te herzien kan de procedure sneller worden begonnen dan wanneer de verbinding pas in het volgende SVV wordt opgenomen.

Over de nu vastgestelde ontwerp-herziening van het SVV vindt een inspraak- en adviesronde plaats. Daarna bepaalt het (nieuwe) kabinet zijn definitieve standpunt.