Weekoverzicht

Het onroerend-goedimperium van de Duitse magnaat Jürgen Schneider is als een kaartenhuis in elkaar gestort.

De 59-jarige Schneider is samen met zijn echtgenote met de noorderzon verdwenen. Hij laat een schuld achter van naar schatting tien miljard gulden, waarvan de helft bestaat uit kredieten bij veertig banken. Bondskanselier Helmut Kohl toonde zich bezorgd over een faillissement, omdat bouwprojecten van Schneider, met name in Oostduitse steden als Leipzig, aan duizenden mensen werk bieden. Maar de bedrijven van de man die tot voor kort nog als weldoener werd beschouwd, blijken niet meer te redden. Iedereen in Duitsland pijnigt zich over de vraag hoe het zo mis kon gaan. “We hebben ons allemaal op zijn uitstraling verkeken,” verklaarde een beduusde bankier. De banken erkennen dat zij miljardenkredieten hebben verstrekt zonder goede controle. Veel onderpanden daalden in waarde sinds de 'boom' van de Duitse hereniging voorbij is. De Duitse pers stelt vooral vragen over het gebrekkige beoordelingsvermogen van de sterk met de nationale industrie verstrengelde banken, die al vaker met open ogen om de tuin zijn geleid.

Beter nieuws kwam van Daimler Benz, het grootste Duitse industriële conglomeraat. Over 1993 werd weliswaar een recordverlies geleden van ruim 3 miljard D-mark bij een licht gedaalde omzet van 97.732 miljard mark, maar topman Edzard Reuter zag toch perspectief. De herstructurerng - 18.000 van de ruim 370.000 banen moeten tussen 1993 en 1995 zijn verdwenen - zal de produktiviteit volgens Reuter sterk verbeteren. Bovendien lopen de nieuwe Mercedes-modellen uitstekend.

De Bundesbank verlaagde de lombardrente en het disconto met een kwart procentpunt tot respectievelijk 6,5 en 5 procent. Verschillende andere centrale banken, waaronder de Nederlandse, volgden. De afnemende inflatie en de loonmatiging maakten de Duitse rentedaling mogelijk. De financiële markten reageerden wat teleurgesteld, omdat de omvang van de verlaging tegenviel.

Sommige ex-Sovjetstaten lijken in economisch opzicht weer in de schoot van Rusland terug te keren. Wit-Rusland heeft inmiddels een monetaire unie gesloten met Moskou. Dit betekent dat de roebel weer als munteenheid zal worden gebruikt. De omwisseling zal na de presidentsverkiezingen van juni plaatsvinden. Rusland blijft verantwoordelijk voor de uitgifte van geld. Moskou had het Internationale Monetaire Fonds (IMF) beloofd dat er alleen een monetaire unie zou komen, indien het de controle over de geldhoeveelheid in eigen hand kon houden.

Rusland wil grote investeerders bij privatisering voortaan voorrang geven boven de eigen werknemers. Dit betekent een radicale breuk in het beleid. Tot nu bleven herstructurering en ontslagen in veel geprivatiseerde bedrijven uit als gevolg van de grote invloed van de eigenaren-werknemers. Het is nog onduidelijk of het parlement met het hervormingsvoorstel akkoord gaat.

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt over liberalisering van de markt voor openbare aanbestedingen. De overeenkomst, die 1 januari 1996 van kracht wordt, opent een markt met een waarde van zo'n 200 miljard dollar per jaar. De telecommunicatie is uitgezonderd, omdat de EU nog niet toe is aan vergaande liberalisering in deze sector.

De beide handelsblokken bereikten hun akkoord in de marge van de GATT-conferentie in Marrakesj. Daar ondertekenden meer dan honderd landen gisteren het wereldhandelsakkoord. Hiermee kwam een eind aan acht jaren van moeizame onderhandelingen, ook wel aangeduid als Uruguay-ronde. Een nieuwe Wereldhandelsorganisatie (WTO) zal vanaf volgend jaar de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) vervangen. De nationale parlementen moeten de overeenkomst nog ratificeren, maar dat lijkt geen al te groot probleem meer.

    • Hans Buddingh'