Verzorgingscomplex naast Spaans gevang

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van overwinteren betreft de opzet van een compleet verzorgingscomplex voor kapitaalkrachtige ouderen. Op initiatief van enkele Nederlandse bouwondernemers en voorzitter Ten Holter van het Dordrechtse verzorgingstehuis De Merwedelanden wordt gewerkt aan de Santa Barbara Residentie. Het luxe-complex landinwaarts bij Torremolinos moet plaats gaan bieden aan losstaande bungalows, service-flats en een verzorgingstehuis met een totaal van 300 wooneenheden.

De belangstelling van Nederland is “overweldigend”, verklaart Conchita Siedenburg van Santa Barbara. Haar kantoortje in Torremolinos bestaat behalve uit veel lege ruimte vooralsnog uit montagefoto's en een maquette van het project. Inmiddels hebben zich volgens haar “een stuk of zeshonderd” belangstellenden aangemeld. Of het hier ook daadwerkelijke kopers betreft, is evenwel nog niet duidelijk.

Deelnemers aan Santa Barbara kopen zich via een Spaanse vennootschap in als aandeelhouder en mede-eigenaar van het hele complex. Een opzet die in de Nederlandse kolonie aan de zuidkust nogal wat scepsis ontmoet, vanwege de ingewikkelde Spaanse vennootschapswetgeving. Ook het prijskaartje mag er zijn: de gevraagde prijzen lopen op tot tegen de vier ton voor een bungelow, nog afgezien van service- en mogelijke verzorgingskosten.

Ervaren emigranten wijzen er voorts op dat het nieuwe complex een tiental kilometers buiten de bewoonde wereld ligt, pal naast de plaatselijke gevangenis. Een ongelukkig toeval, erkent Siedenburg, maar de grond is landinwaarts nu eenmaal een stuk goedkoper. Onderzoek zou bovendien hebben aangetoond dat de situatie ter plekke klimatologisch gezonder is dan vlak aan de kust.

De komende maanden moet duidelijk worden in hoeverre het project kans van slagen heeft. Wordt het groene licht gegeven, dan zal begin volgend jaar met de bouw begonnen worden en zal het verzorgingscomplex in 1997 voltooid zijn.