Van Thijn voorstander van invoeren referendum en van districtenstelsel

LEIDEN, 16 APRIL. Minister Van Thijn (binnenlandse zaken) is voorstander van de invoering van het referendum. Ook wil hij de invloed van de kiezer bij de aanstelling van de burgemeester en de minister-president vergroten.

Van Thijn zegt dit in de Daalder-lezing die hij vandaag houdt aan de Leidse universiteit. In zijn lezing over staatkundige vernieuwing pleit de bewindsman verder voor de invoering van het districtenstelsel, waarbij Kamerleden worden gekozen door de bevolking van het district waarin zij wonen.

Van Thijn denkt bij de invoering van het referendum niet alleen aan een volksstemming over belangrijke vraagstukken op nationaal niveau. Hij vindt ook dat referenda moeten worden gehouden over verdragen die belangrijke onderdelen van de nationale soevereiniteit overdragen en aan de invoering van het referendum op Europees niveau.

Van Thijn stelt verder voor dat na Kamerverkiezingen het ambt van minister-president alleen mag worden vervuld door een van de lijsttrekkers van de politieke partijen. Daarmee wordt uitgesloten dat de kiezers achteraf voor verrassingen komen te staan, aldus de minister.

Verdergaande vernieuwing en democratisering zijn essentiële elementen van de noodzakelijke 'herschepping van de overheid', aldus Van Thijn in zijn lezing voor afgestudeerde politicologen aan de Leidse universiteit. Van Thijn ziet dat het openbaar bestuur wordt geconfronteerd met grote problemen op het gebied van milieu, veiligheid, immigratie en met mondige en zelfstandige burgers die een oplossing voor deze problemen wensen. De overheid moet volgens hem slagvaardiger kunnen optreden, maar dat is alleen mogelijk als tegelijkertijd de invloed van de burgers op het beleid en de democratische legitimatie van de overheid wordt vergroot.

De bewindsman is altijd voorstander geweest van de vernieuwing van het staatkundig bestel. Hij was als burgemeester van Amsterdam voorzitter van de commissie die de Tweede Kamer adviseerde over onder meer het rechtstreeks kiezen van de burgemeester.