Textiel wil zaterdag als gewone werkdag

ALMELO, 16 APRIL. De werkgevers in de textielindustrie willen de zaterdag als een gewone werkdag beschouwen waarover geen extra toeslagen betaald hoeven worden.

Ze hebben dat gisteren voorgesteld in het eerste gesprek met de vakbonden over een nieuwe CAO voor de 20.000 werknemers in de textielindustrie. Het zaterdagwerk is ook bij andere CAO-onderhandelingen (Philips, verzekeringsbranche) punt van discussie.

De textielwerkgevers willen daarnaast de mogelijkheid hebben af te wijken van de bestaande afspraken in de CAO over arbeidsduurverkorting. Als het personeel in drukke tijden meer moet werken dan normaal, willen de werkgevers dat zonder overleg met de vakbonden doorvoeren.

Ook willen de ondernemers de extra beloning voor het werken in onregelmatige uren en het betalen van door parttimers verricht overwerk afschaffen. Zij doen al die voorstellen om het personeel flexibeler te kunnen inzetten.

De lonen in de textiel stijgen, als het aan de werkgevers ligt, tot 1 januari 1996 niet. De automatische periodieke verhoging willen ze afhankelijk maken van een goede beoordeling. Ook willen zij de aanvulling tot 100 procent op de uitkering bij ziekte aanpakken.

De werkgevers vinden al deze wijzigingen van de CAO nodig om de continuïteit van de afzonderlijke ondernemingen niet in gevaar te brengen. Uitgangspunt is een verder verlies van werkgelegenheid te voorkomen.

De Industriebond FNV beschouwt de voorstellen van de werkgevers niet direct als een basis voor het snel sluiten van een CAO. Dat de maatregelen om werknemers flexibeler in te zetten werkgelegenheid zouden redden, vindt de bond “wat al te simpel”.

De industriebond wil wel afspraken maken over werkgelegenheid. “Dat is belangrijker dan een loonsverhoging”, zegt D. de Valk, bestuurder van de bond. Ook over de aanpak van ziekteverzuim, de controle en de begeleiding van zieke en ouderenbeleid werknemers wil de bond een overeenkomst sluiten.

De onderhandelingen over de textiel-CAO worden 28 april voortgezet.