Ramsj

J.G. Riewald, redactie: Max in verse

Gebonden, S. Greene Press 1963, voor ƒ 18,50. Burgersdijk & Niermans, Nieuwsteeg 1 Leiden 071-121067.

De Engelse schrijver en karikaturist Sir Max Beerbohm (1872-1956) staat te boek als een van de toonaangevende figuren van de jaren negentig van de vorige eeuw. Riewald bracht in dit boekje (uit 1963!) allerlei parodieën en versjes van Beerbohm bijeen, deels onbekende.

Hij voorzag ze van uitvoerige toelichtingen en besluit met een register op persoonsnamen.

    • Ewoud Sanders