Ramsj

Simon Schama: Overvloed en onbehagen

Pap., Contact 1989, van ƒ 39,90 voor ƒ 17,50. Martyrium, Van Baerlestraat 172 en Leidsestraat 72 Amsterdam, Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam, Donner Rotterdam.

Boek dat nauwelijks toelichting behoeft, want wie kent hem niet, deze studie over de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. Dat het boek zo'n succes werd komt deels omdat het is geschreven door een Britse historicus: Schama belicht voor ons vertrouwde dingen op ongebruikelijke wijze. Erg mooi is het hoofdstuk over de kuisheid van vrouwen. In het openbaar mocht zij zich ongeremd gedragen als zij er privé maar strikte zeden op nahield, een houding die buitenlandse bezoekers steevast in verwarring bracht. Veel illustraties en een register.

    • Ewoud Sanders